Dzikie plemiona - Ekwador 2014

Tytuł wystawy DZIKIE PLEMIONA – EKWADOR nawiązuje do głęboko zakorzenionego w naszej kulturze pojęcia „dzikiego człowieka”, co najczęściej oznacza żyjącego w mocnym związku z naturą, zgodnie z jej rytmem, w warunkach, jakie ma dostępne na danym terenie. Jednocześnie oznacza człowieka mającego najwyżej niewielki kontakt z cywilizacją. Przygotowując tę wystawę, zbierając informacje, poznając kulturę i sposób życia tych plemion, zauważyłem pewien paradoks dotyczący pojęcia „dzikie plemiona”. Mam wrażenie, że to my, „ludzie cywilizowani”, staliśmy się dzicy, a nie plemiona żyjące zgodnie z rytmem natury. To my, żyjąc w coraz mocniejszym oderwaniu od natury, od jej naturalnego cyklu, nadmiernie, niszczycielsko ją eksploatujemy, przestajemy być jej częścią. Przestajemy rozumieć naturę. Żywimy się mocno przetworzonymi lub modyfikowanymi produktami roślinnymi, spożywamy mięso, a jednocześnie jesteśmy przeciwnikami zabijania zwierząt! Nasz sposób życia powoduje osłabienie relacji międzyludzkich – społecznych, rodzinnych…

To my, „cywilizowani”, żyjemy w wielkim rezerwacie, jakim jest świat, w którym funkcjonują nieliczne już wysepki „dzikich”. Choć pojęcie „dzicy” w moim odczuciu coraz bardziej pasuje do naszego stylu życia.